LecturesNews

Andres Lepik

By July 5, 2022 No Comments

En/

Trained as art and architecture historian at University of Augsburg he received a research fellowship 1986-1989 at Bibliotheca Hertziana (Max-Planck-Institut) in Rome for his dissertation about Architecture Models in the Renaissance. In 1994 he started as curatorial assistant at Neue Nationalgalerie Berlin, from 1996 to 2007 working as curator and head of architecture collection of Kunstbibliothek, Staatliche Museen zu Berlin. From 2007 to 2010 he worked as Curator at the Architecture and Design Department of The Museum of Modern Art, New York. In 2011/12 he was Loeb-Fellow at Harvard’s Graduate School of Design. Since 2012 he is Professor for Architecture History and Curatorial Studies at Faculty for Architecture at Technical University Munich (TUM) and Director of Architecture Museum of TUM.

As curator he organized numerous architecture exhibitions in Berlin, New York, Munich. In Berlin he initiated a series of large-scale architecture exhibitions in Mies van der Rohe’s Neue Nationalgalerie, starting with “Renzo Piano. Architekturen des Lebens” (2000), followed by „Content / Rem Koolhaas und OMA/AMO“ (2003). He also worked on „Mies in Berlin“ (co-organized with The Museum of Modern Art, New York) presented in 2001-2002 in Altes Museum in Berlin. At MoMA he presented in 2010 the exhibition „Small Scale, Big Change. New Architectures of Social Engagement“, which was transformed in a traveling exhibition with the title “Think Global, Build Social!”, presented at DAM, Frankfurt am Main and AzW, Wien (2013). As a touring exhibition of Goethe-Institut it was presented from 2014-2018 in more than 30 venues all over the world. 

In his current position at TUM he organized more than 30 exhibitions and edited or co-edited the related catalogs and publications. The focus of his research and curatorial work is on using exhibitions as a critical platform and to investigate the social relevance of architecture.  

AL/

I trajnuar si historian i artit dhe arkitekturës në ‘University of Augsburg’, ai mori një bursë për hulumtim 1986-1989 në ‘Bibliotheca Hertziana’ (Max-Planck-Institut) në Romë për tezën e tij mbi Modelet e Arkitekturës në Rilindje. Në vitin 1994 ai filloi si kurator asistent në ‘Neue Nationalgalerie’ Berlin, nga viti 1996 deri në 2007 duke punuar si kurator dhe drejtues i koleksionit të arkitekturës së ‘KunstbibliothekStaatliche Museen’ në Berlin. Nga viti 2007 deri në 2010 ka punuar si kurator në departamentin e arkitekturës dhe dizajnit në ‘The Museum of Modern Art’, Nju Jork. Në 2011/12 ai ishte Loeb-Fellow në ‘Harvard Graduate School of Design’. Që nga viti 2012 është profesor për historinë e arkitekturës dhe studime kuratoriale në Fakultetin e Arkitekturës në ‘Technical University Munich’ (TUM) dhe drejtor i muzeut të arkitekturës në TUM.

Si kurator ai organizoi ekspozita të shumta arkitekturore në Berlin, Nju Jork, Mynih. Në Berlin ai inicioi një seri ekspozitash arkitekturore në shkallë të gjerë në ‘Neue Nationalgalerie’ të Mies van der Rohe, duke filluar me “Renzo Piano. Architekturen des Lebens” (2000),  pasuar nga “Content / Rem Koolhaas dhe OMA/AMO” (2003). Ai gjithashtu punoi në “Mies in Berlin” (bashkëorganizuar me ‘The Museum of Modern Art’, Nju Jork) i prezantuar në 2001-2002 në ‘Altes Museum’ në Berlin. Në MoMA ai prezantoi në vitin 2010 ekspozitën “Small Scale, Big Change. New Architectures of Social Engagement “, e cila u shndërrua në një ekspozitë udhëtuese me titullin “Think Global, Build Social!”, prezantuar në DAM, Frankfurt am Main dhe AzW, Wien (2013). Si një ekspozitë turistike e ‘Goethe-Institut’ u prezantua nga viti 2014-2018 në më shumë se 30 vende në të gjithë botën.

Në postin e tij aktual në TUM ai organizoi më shumë se 30 ekspozita dhe redaktoi ose bashkëredaktoi katalogët dhe botimet përkatëse. Fokusi i punës së tij hulumtuese dhe kuratoriale është në përdorimin e ekspozitave si një platformë kritike dhe shqyrtimin e rëndësisë sociale të arkitekturës.

Who’s Next, Ausstellungsarchitektur Carmen Wolf